Stichting Kindertehuis Pinokio

Financieel
Financiele overzicht van Kindertehuis Pinokio

2011 2012 2013 2014 2015
Credit
EV beginbalans 125.339 44.155 63.731 74.408 50.174
Resultaat lopend boekjaar -81.184
__________
22.584
__________
10.726
__________
-24.234
__________
4.496
__________
Totaal EV 44.155 66.739 74.456 50.174 54.670
Debit
Bank 44.155 66.739 74.456 50.174 54.670
Resultaten rekening 2011 2012 2013 2014 2015
Baten
Ontvangen rente 301 506 556 703 483
Schenkingen 99.571
__________
103.326
__________
77.000
__________
35.297
__________
34.263
__________
-99.776 103.832 77.556 36.000 34.746
Lasten
Exploitatie kindertehuis en school 180.405 80.000 66.500 60.000 30.000
Kosten Nederland
††Bankkosten 385 556 330 234 250
††Porto kosten 144 692 0 0 0
††Overige kosten/speciale projecten 26 0 0 0 0
Winst/verlies
-81.184
__________
22.584
__________
10.726
__________
-24.234
__________
4.496
__________
99.776 103.832 77.556 36.000 34.746

Verslag 2015
Lucia Schulman is inmiddels 70 jaar geworden. Daarnaast is en daarnaast is er een zeer toegewijde hulp van het kindertehuis weggevallen. De tijd is aangebroken om actief naar opvolging de gaan uitkijken. Het heeft er nu alle schijn van dat er hulp vanuit de overheid in Brazilie gaat komen. Dit zou meer zekerheid geven over de continuiteit van ons kindertehuis. Het feit is dat giften naar kleine goede doelen bij ons in de afgelopen jaren zijn teruggelopen net zoals de meeste kleine doelen. Daarom zijn wij zo blij met de mensen die ons nog steeds steunen en nieuwe donateurs. Dit jaar zijn de baten en lasten weer in balans. Helaas hebben door het nieuwe IBAN systeem een aantal bank incasso's niet compleet gelopen waardoor wij donaties hebben misgelopen. Anders dan bankkosten zijn er geen kosten ten laste van de stichting gekomen, de overige kosten zijn niet ten laste gekomen van onze stichting, maar kosteloos door particulieren en bedrijven gedoneerd, zoals website, drukwerk en portokosten.